Click here to Remove Link to your site
 
World: Armenian: Արվեստ: Գրականություն

Այս դասավորումը ուրիշ լեզուներով՝
   
անգլերեն  (28,706)   Asturian  (2)   Kazakh  (1)  
Taiwanese  (9)   արաբերեն  (199)   ադրբեջաներեն  (12)  
ինդոնեզերեն  (10)   բանգալերեն  (3)   բոսնաքերեն  (13)  
բրետոներեն  (6)   բուլղարերեն  (71)   կատալոներեն  (1,120)  
չէխերեն  (221)   չինարեն պարզեցված  (291)   չինարեն  (212)  
ուելսերեն  (5)   դանիերեն  (5,644)   գերմաներեն  (7,000)  
էստոներեն  (8)   իսպաներեն  (3,870)   էսփերանթօ  (928)  
բասկերեն  (82)   ֆրանսերեն  (3,154)   ֆրիսք  (4)  
իռլանդերեն  (4)   շոտլանդական գաելերեն  (5)   գալիցերեն  (58)  
գուջարատերեն  (20)   եբրայերեն  (52)   հինդի  (85)  
խորվաթերեն  (24)   իսլանդերեն  (6)   իտալերեն  (2,082)  
ճապոներեն  (2,585)   կաննադա  (4)   կորեյերեն  (30)  
քրդերեն  (20)   լիտվերեն  (47)   հունգարերեն  (22)  
մարաթի  (4)   հոլանդերեն  (661)   նորվեգերեն  (1,167)  
պարսկերեն  (53)   լեհերեն  (369)   պորտուգալերեն  (262)  
փունջաբերեն  (13)   ռումիներեն  (179)   ռուսերեն  (1,057)  
սարդիներեն  (51)   ալբաներեն  (4)   սլովակերեն  (22)  
սերբերեն  (38)   ֆիններեն  (83)   շվեդերեն  (818)  
թագալոգ  (22)   թաթարերեն  (3)   թելուգու  (26)  
թայ  (4)   թուրքերեն  (335)   ուկրաիներեն  (124)  
վիետնամերեն  (8)  Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: