Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Dansk: Erhverv: Personale: Uddannelse_og_træning

Se også:

Denne kategori på andre sprog:
   
Engelsk  (51)   Kinesisk (simplificeret)  (34)   Tysk  (6)  
AccuRatio
Kurser i personlig udvikling og stresshåndtering. Kompetencebeskrivelse.

Adapto ApS
Kurser indenfor personlig udvikling, aktivitetsdage med fokus på det sociale/teambuilding samt adventure-arrangementer i ind- og udland. Amager.

Adelhardt Kommunikation
Personaleudviklingskonsulent, systemisk proceskonsulent, NLP-træner og coach. Tilbyder konsulentydelser inden for formidling, kommunikation, supervision og coaching. Humlebæk.

Agnete Munck
Udviking af menneskekompetencer i virksomheder og organisationer. Procesledelse og personlig udvikling.

Aida Consult
Har specialiseret sig i at få musikken med på kursus ved at bruge sang til at løse op og frisætte energi. Kurser med opera og klassisk musik til teambuilding og lederudvikling ved Annette Juul-Hansen.

A-O-Building
Tilbyder individuelt tilrettelagte forløb og temadage indenfor organisationsudvikling, etablering af grupper, supervision, mediation og personlig udvikling. Hvalsø.

Asset Concept ApS
Tilbyder formel og uformel træning og vejledning i brugen af Edward de Bonos metoder. Kommunikation, udfordringer og provokationer til skabelse af ideer.

Axept Coaching
Kursus- og uddannelsesvirksomhed, der tilbyder coaching- og kommunikationskurser samt kurser i personlig udvikling til det private og det offentlige marked.

2bcoaching
Oplæg, foredrag og temadage på virksomheder med coach og stresskonsulent Birgitte Bastiansen.

Bjarne Agerlin
Ledelses- og organisationsudvikling, personlig udvikling, kommunikation, samarbejde, læring konflikthåndtering, coaching, supervision, teamledelse og -udvikling, strategisk ledelse og analyse, lederkurser, seminarer.

Brammer Kurser
Tilbyder kurser og seminarer i præsentationsteknik, konfliktløsning, tale- og forhandlingsteknik. Desuden leder- og salgskurser. Hundested.

BrandtVision
Specialist i Coaching og ledelse. Tilbyder kurser indenfor ledelse, personlig udvikling, kommunikation, samarbejde, teamtræning og teambuilding.

Byriel Noach
Tilbyder kurser i kommunikation, samarbejde, teambuilding, firmafester, medarbejder- og lederudviling samt hurtig læsning. Gentofte.

Carematch Sygepleje Rekruttering
Konsulenter indenfor sygepleje, rekruttering og projektledelse i sundhedssektoren. Værktøjer til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Catalyst
Catalyst uddanner og coacher virksomhedens egne facilitatorer og udlejer egne facilitatorer til at hjælpe organisationer med at lede effektive møder og workshops.

2coach
Tilbyder lederudvikling, kurser, coaching, personaletræning og konsulentydelser.

The Coaching Company ApS
Executive og business coaching samt uddannelse til certificeret coach af Jesper Elling og Bettina Clement. Hørsholm.

Comaco
Aktiviteter inden for teambuilding, adventure og friluftsliv. Emneopdelte aktiviteter fremgår af siden.

Connectia A/S
Resultatforbedring gennem salgsudvikling. Forandringsprocesser og kurser i salg, detailhandel, ledelse, udvikling og key account management. Performance improvement i salgsorganisationen. Lederudvikling gennem personlig udvikling og skræddersyede værktøjer.

Dansk Management Forum
Beskæftiger sig med virksomhedsrådgivning, coaching, teambuilding, kurser bl.a. indenfor leder- og personaleudvikling

Dinesen Gruppen
Coach-certificeringsuddannelse. Henvender sig til virksomheder og organisationer med henblik på udvikling af individet, teamet og organisationen.

EQ Learning ApS
Tilbyder kurser, seminarer og træningsprogram vedrørende stress. København.

Erhvervspsykologerne
Arbejder som konsulent og erhvervspsykolog på alle niveauer i private og offentlige virksomheder. Fra sparring og supervision af enkeltpersoner og grupper til udviklingsseminarer og længerevarende organisationsprojekter. Århus.

Erno Metze Erhvervspsykologer A/S
Kommunikativ og emotionel kompetenceudvikling, udvikling af det personlige lederskab samt teamudvikling. Risskov.

Essentia
Tilbyder kurser og uddannelser til medarbejdere og ledere som har behov for at samarbejde, kommunikere, coache og forstå hinanden. Benytter Enneagrammet som gennemgående værktøj. Humlebæk.

Expand Uddannelsescenter
Tilbyder uddannelser og kurser i NLP, TNLP og coaching. Sorø.

Extended DISC Danmark ApS
Leverandør af værktøjer til person-, makker- og teamanalyser.

Fieldmore
Personaleudvikling med vægt på teambuilding, kompetenceudvikling og adventure arrangementer. Herning.

Firmakultur.dk
Tilbyder forebyggelse af stress gennem samarbejde mellem kultur og erhverv.

Frispark
Kursus- og konsulentvirksomhed med focus på menneskelige ressourcer og stress.

Garuda AS
Samtaleværktøjer, publikationer og kurser om rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling og organisationsudvikling. Risskov.

HD Partners
Konsulentydelser inden for coaching, erhvervstests og personlig udvikling efter principperne i Action Learning.

Hesteng
Personlig udvikling og medarbejderudvikling ved at kombinere seriøse indlæringskurser med sjov motion og leg. Næstved.

HP Booking
Personlig kompetenceudvikling, virksomhedsrådgivning og software undervisning/implementering. Roskilde.

HR-interaction
Udvikling af den organisatoriske kapacitet. Lunderskov.

Human Nature
Arrangerer kurser og events for ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder. Meditation, teambuilding, personaledage og konferencer.

In Pleno
Udvikling af personale, ledelse og organisationer. Tønder.

In-Proces v/ Jette Jessen
Personaletræning, medarbejderudvikling, mentorordning, klimamåling, procesforløb, coaching og teambuilding. Egebjerg.

Institut for Karriereudvikling
Konsulentvirksomhed inden for Human Resource området, som udfører opgaver for såvel offentlige som private organisationer og virksomheder. Hellerup.

Intuitiv Management
Gitte Sparsø tilbyder leder- og virksomhedsudvikling samt person- og virksomhedsrådgivning.

Kentaur Træning
Specialiseret i ledelsesudvikling, dybdecoaching og visionær træning med udgangspunkt i dynamisk meditation og psykosyntese. København.

Kirsten Larsen Consultant
Tilbyder sparring, rådgivning og implementering af HR-strategier, kompetenceudvikling, udviklingsdialoger, karriereplanlægning, løn- og motivationsmodeller samt forankring af virksomhedskultur. Ishøj.

Kjerulf & Partnere A/S
Tilbyder udvikling af organisation og medarbejdere. Arbejder i feltet mellem forretningsudvikling og erhvervspsykologi.

Kobi-Erhverv
Krops- og bevidsthedsintegration til erhvervslivet, samt personalepleje, stresshåndtering og ressourceudvikling. Tinglev.

Kongshaug Konsult
Kursus og foredrag om håndtering af professionelle relationer og forandringsvillighed. København.

Konsulent Bente Højer
Konsulentbistand til virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner indenfor kommunikationstræning og teambuilding.

Konsulentfirmaet ARGO
Processtøtte ved gennemførelsen af kompetenceudvikling på arbejdspladsniveau, støtte ved videndeling og organisatorisk læring samt evaluering af udviklingsprojekter og programmer.

Konsulentgruppen ForumTeatret
Personaletræning ved forumspil hvor ledere og ansatte spiller situationer fra hverdagen. Holbæk.

Kreativ kommunikation
Foredrag og kurser inden for medarbejder udvikling og salg. Gennemgang af aktiviteter og indsatsområder.

Lars Dencker Ledelses- og Organisationsudvikling
Erhvervspsykologisk ekpertise, når det drejer sig om udvikling af organisation, ledelse, kommunikation og samarbejde. Hadsten.

LarsBo&co.
Kompetenceudvikling i form af individuel og gruppe-coaching samt coachinguddannelse for ledere og ansatte i erhvervslivet, det offentlige og i idrætsorganisationer. Århus.

Liv & Lyst
Personalekurser til forebyggelse af stress, højere motivation og større overskud gennem handlingsændring. Roskilde.

Logic Minds
Tilbyder salgstræning, ledertræning og individuel coaching.

Lucy Vittrup
Personlig coaching. København.

MM-kurser
Personalejuridiske kurser. Udsender månedlig nyhedsbrev med relevant udvikling. Præsentation af kurser og kompetencer.

MyCoach
Kursus– og konsulentvirksomhed, hvis primære mål er, at forbedre trivsel og det psykiske miljø på danske arbejdspladser via kompetence- og personlig udvikling samt coaching. Greve.

Netværk Danmark A/S
Lederudvikling gennem faglige netværk og erfagrupper, organisationsudvikling og strategisk kommunikation.

NLP Europe
Kurser og uddannelser for virksomheder og private indenfor kommunikation, NLP, salgsteknik, personlig udvikling og teambuilding. Helsingør.

OlymPeak Coaching ApS
Strategisk rådgivning, kick off events og teambuilding til søs samt coaching. Hellerup.

Opteamation
Tilbyder anderledes oplevelser, der har legen som det bærende element. Vælg mellem Sjovathlon eller Walk'n Talk - eller bestil en skræddersyet løsning.

Per Striegler Consulting
Virksomhedsspil og coaching med fokus på at motivere medarbejdere til videndeling og kommunikation gennem visionær og værdibaseret ledelse. Valby.

Plus 8
Tilbyder at afholde kurser indenfor personlig udvikling, salg, kundeservice, kreativ problemløsning, kommunikation og samarbejde. Skanderborg.

Potential
Specialiseret i udvikling af potentiale hos ledere og medarbejdere. Udvikler metoder og værktøjer der har til formål at understøtte effektivt teamwork og gode salgsresultater. Birkerød.

Potentiale
Oversigt over emner og foredragsholdere samt tilbud om coaching og workshops.

Practica
Kursus i interessebaseret forhandling. Kurser i forhandling og personlig udvikling efter Getting to Yes-metoden.

Process
Hjælper personer, grupper og organisationer med at nå ønskede mål gennem udvikling, træning og coaching. Viborg.

Psykolog og konsulent Janne Skakon
Psykolog- og konsulentopgaver i erhvervslivet, såsom stresshåndtering, øget trivsel, coaching, teambuilding, individuel samtale, terapi og psykologisk rådgivning, ved krise eller ønske om personlig udvikling. Frederiksberg.

Quadrant A/S
Human Ressource virksomhed, opgaver for store og mellemstore virksomheder - lige fra rekruttering, organisations- og lederudvikling til personaleudvikling og -pleje.

Rebound Management
Kompetence- og organisationsudvikling, kurser og virksomhedstilpassede træningsprogrammer på alle organisatoriske niveauer.

Relation
Coach og relationsdesigner tilbyder vejledning af den enkelte medarbejder eller større teams. Aalborg.

Resonans Aps.
Arbejder med organisationsudvikling i området mellem forretningsmæssige resultater og organisatorisk og menneskelig udvikling. København.

Rådgivende Sociologer
Rådgivende Sociologer gennemfører undersøgelser af arbejdsklima, herunder ledervurdering, kompetenceudvikling, psykisk arbejdsmiljø, motivation, det udviklende arbejde samt brugerundersøgelser om patienter, elever, borgere, klienter, samarbejdsparter.

salestrainer.dk
Uddannelses- og rekrutteringshus for sælgere. Tilbyder online feedback og coaching. Kompetenceoversigt.

Selektiv Management Kurser
Arrangerer og afholder kurser/konferencer på Korsika for virksomheder og privatpersoner. Stress af og personlig udvikling.

SeniorProfil
Et cd-rom baseret værktøj til forberedelse af medarbejdersamtalen. Kan bruges bredt af virksomheder, uanset i hvilken grad, der arbejdes med seniorpolitik, seniorkarriere eller seniorkurser.

Step2Learn
Uddannelser, kurser, foredrag og gåhjemmøder i ledelse, coaching, NLP, stresshåndtering og teamudvikling. Frederiksberg.

Stress Management Aps.
Cand. psych. Johnny Schultz leder kurser i positiv stress-styring, konstruktiv konfliktløsning, arbejdsmotivation, personaleledelse, personlig gennemslagskraft, professionel kundeservice og den vanskelige medarbejdersamtale. Ebeltoft.

Supplement A/S
Kursus- og konsulentvirksomhed tilbyder medarbejder-, organisations-, kompetence- og personlig udvikling samt projektstyring.

Tack International A/S
Tilbyder kurser inden for IT, telefonsalg, teambuilding, personlig udvikling, ledelse og salg.

Team Nord
Arrangerer teambuilding, oplevelsesture og andre aktiviteter i det fri. Aktiviteterne kan foregår såvel til lands, til vands og i luften og kan f.eks omfatte rappeling, øksekast og kanorugby.

Teater TurnAround
Alternativ medarbejderudvikling via professionelt forumteater der bruger humoren som redskab i en interaktiv forestilling til at spejle konflikter og skabe dialog på arbejdspladsen.

Thilo Artwork
Kursusvirksomhed der tilbyder kreative malekurser til erhvervslivet med henblik på personlig udfordring med fordybelse, skaberglæde, ny erfaring, inspiration og selvværd.

Tid & tanke
Tilbyder kurser, workshops og foredrag om personlig effektivitet og tidsstyring. København.

To Cope
Tilbyder aktiviteter, teambuilding, kurser og konsulentvirksomhed som sigter på at fremme handleberedskab og samarbejdsevner. Rødovre.

Turn to Learn
Kommunikation, stressstyring, konflikthåndtering, kurser kompetenceudvikling og øvelser. Holbæk.

Unik Performance
Tilbyder coaching på alle plan. Oversigt over referencer og kontaktinformation.

Vesbæk Centeret
Outdoor kursuscenter der tilbyder teambuilding og træning gennem procesanalyse og erfaringsbaseret læring. Løgstrup.

voldsforebyggelse.dk
Helhedsorienteret voldsforebyggelse på arbejdspladser.

WillemoesKompagniet
Konsulentvirksomhed inden for områderne teambuilding, coaching og lederudvikling, konference- og kongresarrangør, events og oplevelsesture. Team training til søs på Oslo-bådene og søfort Trekroner. København.

Wolf Management Innovation
Konsulent- og kursusvirksomhed, som bistår virksomheder med at udvikle, gennemføre og styre forandringer.

Xpansion
Tilbyder udvikling af nye og optimering af eksisterende forretningsområder. Udvikling af personale, ledelse og strategi.

Z Focus
Tilbyder coaching og kurser i projektledelse for mennesker, der arbejder i kulturlivet. København.

Zenaria
Udvikling af værktøjer til e-learning. Gennemgang af metoder samt referencer og kontaktoplysninger.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: