Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Dansk: Reference: Uddannelse: Foreninger_og_organisationer

Se også:

Denne kategori på andre sprog:
   
Engelsk  (372)   Norsk  (5)   Svensk  (4)  
Farsi  (9)   Galicisk  (18)   Hollandsk  (25)  
Japansk  (18)   Katalansk  (96)   Kinesisk (traditionelt)  (4)  
Koreansk  (5)   Rumænsk  (49)   Spansk  (80)  
Tyrkisk  (40)  
Amtscentret for Undervisning
Tilbyder pædagogisk rådgivning, materialeudlån, kulturformidling, IT-support, projektudvikling, Legetek, Projekt Smoke, Projekt NetOpNu, Projekt Projob, Deutsche Medienbank samt pædagogisk kursusvirksomhed. Aabenraa.

CISV Danmark
Children's International Summer Villages Danmark er en international, upolitisk og ikke-religiøs organisation som skaber rammer, hvor børn og unge fra forskellige lande mødes.

CISV Fyn
Lokalafdeling til Children's International Summer Villages Danmark.

Dansk Center for Undervisningsmiljø
Dansk Center for Undervisningsmiljø skal sikre og udvikle godt undervisningsmiljø og yde vejledning og rådgivning til elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder.

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Har til formål at støtte det frie folkeoplysende arbejde, varetage folkeoplysningens fællesinteresser over for myndighederne og virke som fælles repræsentation for det folkeoplysende arbejde.

Dansk lejrskoleforening
Har blandt andet til formål at udvikle lejrskolens idé og på dette grundlag udforme de praktiske, pædagogiske og sociale sider ved denne undervisningsform.

Dansk Magisterforening
Fagforening for kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsfag.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Nyheder, pressemeddelelelser, aktiviteter og andre informationer.

FEJ - Foreningen af ErhvervsJurister
Studieforening for HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-studerende. Har til formål at samle de studerende på studiet ved hjælp af arrangementer.

Foreningen af Kristne Friskoler
FKF er en sammenslutning af grundskoler med et kristent værdigrundlag. Med skoleoversigt, informationsbrev og links.

Forum for Miljøundervisning
Lærernetværk for miljøundervisere. Grønt islæt. Projekter: Blå Å, Coastwatch, Brumbassen Ib.

Hjemkundskabslærerforeningen
Har til formål at udvikle faget hjemkundskab i folkeskolen, at støtte fagets lærere i det pædagogiske arbejde og vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne.

Kuratorernes Landsforening
Elever, der er henvist til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, kan modtage vejledning og rådgivning af skolekonsulenten for kuratorvirksomhed. I daglig tale kaldet kurator.

Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU)
Interesseorganisation for lærere, ledere, vejledere og konsulenter ansat i bl.a. voksen uddannelsescentre (VUC), sprogcentre, daghøjskoler, specialundervisningen, ungdomsskoler, oplysningsforbund, arbejdsformidlingens erhvervsvejledning, idrætsorganisationer, amter, kommuner og ministerier.

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Elevforening for alle danske HG og HHX elever. Har som formål at varetage handelsskoleelevernes interesser både politisk, økonomisk og socialt.

Moderate Studenters Dimittendloge
Netværk af dimittender fra Handelshøjskolen i København, tidligere aktive medlemmer af Moderate Studenter.

OCN Danmark
OCN (Open College Network) er en metode til at kvalitetssikre læring og validere uformelle kundskaber. Medlemmerne tæller ungdomsskoler, jobtræningsprojekter, foreninger og andre, som ønsker at bevise og synliggøre uformel læring.

Operation Dagsværk
Gymnasielevernes solidaritetsorganisation organiserer årligt en oplysnings- og indsamlingskampagne rettet mod de gymnasiale uddannelser, til fordel for et uddannelsesprojekt i den fattigere del af verden.

Selskab For Voksenvejledning (Sefovo)
En faglig interesseforening for voksenvejledere og andre der mere teoretisk beskæftiger sig med området med det mål at få bedre voksenvejledning.

SVAT - Svagstrømstekmisk Veteranforening
Forening af tidligere studerende fra Århus Teknikum

Unesco-ASP
Verdensomspændende skolenetværk.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: