Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Nederlands: Maatschappij: Milieu: Landbouw

Zie ook:
Adopteer een Koe
Actie die streeft naar welzijn voor het vee, gezonde producten, milieuvriendelijk produceren, een goed inkomen voor de boeren en aandacht voor natuur en landschap.

Biologisch akkerbouwbedrijf 't Meulwaeter
Profiel van dit bedrijf in Kruiningen in Zeeland en overzicht van teelten.

Biologische Geitenboerderij Groot Windenberg
Producent van geitenmelk, -kaas en -vlees met EKO-keurmerk en zorgboerderij. Profiel, foto's en nieuws.

Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
Een onafhankelijke stichting met als doel het bevorderen van duurzame land- en tuinbouw met een verbrede functie.

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over de toelating van bestrijdingsmiddelen.

Ekoland
Vakblad over biologische landbouw, verwerking en afzet. Bevat de laatste inhoudsopgave, nieuws, links en een podium.

Geïntegreerd akkerbouwbedrijf 'Kasteelhoeve Puth'
Geïntegreerde akkerbouw bevindt tussen de gangbare en biologische akkerbouw in. De site biedt informatie over dit Zuid-Limburgse bedrijf en meer algemene informatie over deze vorm van akkerbouw.

Gewasbescherming.nl
LTO Nederland informatie en voorlichtingsmateriaal over milieuaspecten en gewasbescherming, het gewasbeschermingsbeleid en het bijbehorende convenant.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Biologische landbouw
De beleidsnota Biologische landbouw van de Nederlandse rijksoverheid.

MPS - Milieuproject sierteelt
De Stichting MPS stimuleert de milieubewuste teelt van bloemen, planten en boomkwekerijproducten.

Publiciteitscentrum Biologische Landbouw
Bedrijf dat de omschakeling naar EKO-producten stimuleert door informatie beschikbaar te maken en publiciteit te verzorgen.

Skal
Een onafhankelijke, internationaal opererende organisatie die duurzame agrarische productiemethoden en producten controleert en certificeert.

Stichting Natuurverrijking
Dringt aan op beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Beknopte informatie over bestrijdingsmiddelen en een lijst van publicaties.

Studentenoverleg Ecologische Landbouw
Studenten van Biologische Bedrijfssystemen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Profiel, online nieuwsbrief en een collectie links.

Task Force Biologische Landbouw
Geeft uitvoering aan het Convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw, waarin marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties afgesproken hebben het aandeel consumentenbestedingen biologisch eind 2007 naar 5 procent te brengen. O.a. bedenker van de slogan: "Biologisch eigenlijk heel logisch".

Vereniging voor Biologisch-dynamische landbouw en voeding
Bevordert de biologisch-dynamische landbouw door voorlichting en informatie voor consument en producent. Tevens houdster van het Demeter-merk.

Vrienden van het platteland
Zet zich als organisatie van burgers, boeren en tuinders in voor het behoud en het versterken van een aantrekkelijk, leefbaar en vitaal platteland en voor een duurzame land- en tuinbouw.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: