Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Nederlands: Onderwijs: Organisaties

Zie ook:

Deze categorie met sites in andere talen:
   
Catalaans  (96)   Chinees  (4)   Deens  (21)  
Engels  (357)   Farsi  (7)   Galicisch  (18)  
Japans  (18)   Koreaans  (5)   Noors  (5)  
Roemeens  (50)   Spaans  (75)   Turks  (40)  
Zweeds  (4)  
Algemene Onderwijsbond
Behartigt belangen van docenten in alle sectoren van het onderwijs. Geeft "Het Onderwijsblad" uit en biedt juridische ondersteuning, cursussen en actueel nieuws uit onderwijsland.

Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang
Nieuws, agenda, informatie over cursussen, praktijkvoorbeelden en algemene informatie over het instituut.

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Vereniging van docenten neerlandistiek aan universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen.

Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching (LBRT)
Nieuws, informatie over het tijdschrift en artikelen voor leden.

LVLA - Landelijke Vereniging Leerplicht Ambtenaren
Informatie, folders en thema's over de uitvoering van de leerplichtwet voor leerplichtambtenaren en leerkrachten.

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Samenwerkingsverband van Nederlandse Nutsscholen, opgericht in 1784. Algemene informatie, geschiedenis, organisatie, departementen en lijst van scholen.

NCCIC
Heeft tot taak opleidingen voor buitenlandse studenten in Nederland te certificeren. Richt zich daarbij voornamelijk op non-degree programmes.

Nederlandse Dalton Vereniging
Samenwerkingsverband van Nederlandse Dalton scholen. Site biedt informatie over Dalton-onderwijs. Daltonfilm, en een lijst met scholen.

Nederlandse Jenaplanvereniging
Samenwerkingsverband van Nederlandse jenaplan scholen. Site biedt informatie over jenaplan-onderwijs. Het tijdschrift Mensen-kinderen, vacatures, en een lijst met scholen.

Nederlandse Montessori Vereniging
Samenwerkingsverband van Nederlandse Montessori scholen. Site biedt informatie over Maria Montessori en montessori-onderwijs. Mededelingen, vacatures, forum en een lijst met scholen.

Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten
Algemene informatie over speltherapie, adressen van aangesloten therapeuten en informatie over de vereniging.

NOT
De vakbeurs voor alle vormen van onderwijs. Een oriëntatiepunt waar onderwijsgevend Nederland zich kan laten informeren over de ontwikkelingen op het vakgebied.

Nuffic
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Informatie over diverse thema's, producten en diensten.

Onderwijsinspectie
Toezichthouder van het Nederlandse onderwijs en uitgever van jaarlijkse onderwijsverslagen, rapportages van scholen en de kwaliteitskaart.

Personeelscluster Oost - Nederland
Een vereniging van 90 basisscholen in de Liemers, Achterhoek en een deel van Twente. Informatie over de organisatie, activiteiten en vervangingspool.

Project Fricolore
Een groep van christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland. Bundeling van krachten bij het aanvragen en uitvoeren van onderwijsprojecten en uitwisseling van personeelsleden in geval van vacatures.

Radboudstichting
Stimuleert de vorming van studerenden vanuit de katholieke levensbeschouwing. Stelt studiebeurzen beschikbaar voor recent afgestudeerden (WO en HBO) voor een aanvullend jaar filosofie, theologie of ethiek aan één van de katholieke universiteiten.

RPCZ
Het Regionaal Pedagogisch Opvoedingcentrum Zeeland verzorgd opleidingen en cursussen voor docenten, schoolbesturen en ouders.

Stichting Carmelcollege
Omvat veertien scholengemeenschappen voor katholiek voortgezet onderwijs, verspreid over Nederland. De taken en bevoegdheden richten zich vooral op het voorbereiden en realiseren van beleidsplannen en -projecten.

Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs
Belangenbehartiger van en dienstverlener aan scholen en schoolbesturen.

Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs
Te Curaçao. Adressen, geschiedenis, statuten, doelen, vacatures en links naar betrokken scholen.

Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen (VBS)
Werkgeversorganisatie voor bestuur en management die de belangen behartigt van het "andere onderwijs". Actualiteiten, achtergrondartikelen, inhoud van de belangenbehartiging en van de dienstverlening aan scholen, projecten, links naar andere onderwijsorganisaties.

Vereniging voor Openbaar Onderwijs
De belangenorganisatie voor alle betrokkenen - leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden.

Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs, uitgevers van het digitaal tijdschrift Ouderlink. Met onder meer het vormingsaanbod per regio.

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
Overzicht van de verbonden en diensten. Met persberichten, reglementen en het maandblad Forum in doc-formaat.

Vrije-CLB-Koepel vzw
Centra voor leerlingenbegeleiding. Over de werking, het leerlingvolgsysteem en het kiezen van je schoolloopbaan.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: