Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Samfunn: Samfunnsspørsmål

Se også:

Denne kategorien på andre språk:
   
Aserbajdsjansk  (2)   Dansk  (286)   Engelsk  (23.202)  
Bretonsk  (6)   Svensk  (219)   Farsi  (3)  
Finsk  (45)   Fransk  (482)   Galisisk  (8)  
Gresk  (16)   Italiensk  (868)   Japansk  (673)  
Katalansk  (218)   Kinesisk med enkle tegn  (152)   Kinesisk  (17)  
Koreansk  (13)   Kroatisk  (13)   Litauisk  (40)  
Nederlansk  (763)   Polsk  (107)   Portugisisk  (127)  
Rumensk  (49)   Russisk  (34)   Slovakisk  (4)  
Spansk  (906)   Tagalog  (0)   Tsjekkisk  (150)  
Tyrkisk  (58)   Tysk  (13)   Ukrainsk  (25)  
Ungarsk  (5)   Vietnamesisk  (0)  
Adbusters Norge
Norsk avdeling av et aksjonsbasert nettverk som ønsker bruke design og kommunikasjonstalenter på meningsfylt sosial aktivitet heller enn reklame og salg. Nyheter, parodier, informasjon om kjøpefri dag og andre aksjoner.

Aksjon Palestina 2002
Organisasjon med målsetting å støtte palestinerne, kjempe mot okkupasjonen og for fred i området. Med informasjon om aktiviteter og om situasjonen i Palestina.

Aksjon slett u-landsgjelda (SLUG)
Forum for utvikling og miljø sin arbeidsgruppe på gjeld, som samtidig fungerer som et eget samordningsorgan med over 50 tilknyttede organisasjoner.

Arbeidslivets Janusansikt
Informasjon om trakassering og mobbing i arbeidslivet.

Arbeidssøkerforbundet i Norge
Et fagforbund av og for arbeidssøkere - dagpengemottakere, uførestrygdede, attføring, sosialhjelp. Med informasjon om dagpenger, håndbok for sosialklienter og arbeidsmarkedoversikt.

Christianssand protestfestival
En protest mot avmakt og likegyldighet og for engasjement og handling; et program i Axel Jensen, Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd. Informasjon om festivalen og ideen bak.

Dyrevernalliansen
Informasjonsenhet for myndigheter, dyrevernorganisasjoner og publikum. Stiftelsen dokumenterer menneskelige overgrep mot dyr, særlig dyreplageri som angår dyr i kommersiell utnyttelse og dyremishandling som vernes av gjeldende lovverk.

Foreningen for republikk i Norge
Organisasjon som jobber for republikk i Norge.

Framtiden i våre hender
Organisasjon som engasjerer seg i fattigdom og fordeling, natur og miljø, og livskvalitet. Med nyheter, aktiviteter og publikasjoner.

Frigi Gigi
Støttegruppe som krever løslatelse av Luigino Longo, som er fengslet etter demonstrasjonene mot EU-toppmøtet i Gøteborg. Med bakgrunnsinformasjon og opprop.

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Organisasjon som driver rådgivning til mennesker som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld. Med nyheter, informasjon og hjelp til selvhjelp.

global.no
Veiviser til norske aktører som arbeider med nord-sør-spørsmål og internasjonal utvikling.

Hundebitt
Setter søkelyset på uvettig og negativt hundehold. Fokus på den nye norske loven om hundehold.

KastMasken
Prosjekt som er et av Motorførernes avholdsforbunds tiltak for økt trafikksikkerhet.

Lund-rapporten
Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere.

Midtøstenkonflikten
Prosjektarbeid fra to elever på Alta videregående skole om dagens situasjon og historien til midtøstenkonflikten.

Norges Krigsbarnforbund
NKBF er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940 1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten.

PACEM
Tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, utgitt av feltprestkorpset. Med artikler fra 1998 og framover.

Porten til Midt-Østen
Med nyheter og bakgrunnsinformasjon om konfliktene i Midt-Østen, fra organisasjonen Med Israel for fred.

Razzia
Artikler og nyhetskommentarer om rusmiddelpolitikk, cannabiskultur og legalisering.

Statoil, oljens maktsenter.
Kritisk artikkel om statens eierskap i oljeselskapet Statoil.

Uproot Media
Tar for seg alle temaer og lar folk slippe til med sin sak og sin historie.

Velferdsalliansen
Et nettverk for de som har kommet i et uønsket økonomisk avhengighetsforhold til det offentlige. Med nyheter og medlemsgrupper.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: