Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Vitenskap: Matematikk

Denne kategorien på andre språk:
   
Aserbajdsjansk  (1)   Baskisk  (2)   Dansk  (42)  
Engelsk  (11.648)   Svensk  (27)   Bulgarsk  (2)  
Esperanto  (18)   Finsk  (19)   Fransk  (503)  
Gresk  (7)   Hebraisk  (12)   Islandsk  (4)  
Italiensk  (123)   Japansk  (96)   Katalansk  (40)  
Kinesisk med enkle tegn  (163)   Kinesisk  (22)   Koreansk  (38)  
Kroatisk  (6)   Litauisk  (7)   Nederlansk  (58)  
Polsk  (80)   Portugisisk  (80)   Rumensk  (10)  
Russisk  (278)   Serbisk  (3)   Slovakisk  (9)  
Spansk  (690)   Tsjekkisk  (19)   Tyrkisk  (23)  
Tysk  (456)   Ukrainsk  (10)   Ungarsk  (18)  
Abelprisen
Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter.

BeMatA
Informasjon om programmet for Beregningsorientert matematikk i anvendelser, Norges forskningsråd.

Engelsk-norsk ordliste i matematikk
Omfattende ordliste som er laget av Klara Hveberg ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Forskning.no: Matematikk
Samleside for matematikk med nyheter, relaterte temaer og ressurser.

Gemini: Kriminelt kryptisk
Artikkel om kryptologi i forskningsbladet fra NTNU og SINTEF.

INFOMAT
Medlemsbladet til Norsk matematisk forening i fulltekst.

Innføring i vektorrekning
Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.

KappAbel
Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel.

LAMIS
Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning.

Matematikkens kulturhistorie
Internettbasert etterutdanningskurs for lærere, Høgskolen i Tromsø.

Matematikkens spennende verden
Her finner du mange biografier og annen matematiske informasjon. I tillegg er det en god samling av problemoppgaver her.

Matematikkforlaget
Produsent av eksamenshefter, hjelpebøker og lærebøker i matematikk for ungdomsskole og videregående skole.

Matematikk.net
Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum i matte og dekker algebra, ligninger, funksjoner, potenser, prosent- og sannsynlighetsregning, geometri og statistikk.

matematikk.org
Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved universitetene i Norge, samt Høgskolen i Agder og i Oslo.

Matematikk.org: Spillgalleri
En samling interaktive regnespill for barn og ungdom.

Matteeventyr
Eksempel på bruk av eventyrsjangeren i innlæringsfasen i matematikk for 2. klassinger. Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.

Mattespill.no
Trening på hoderegning med mulighet for innlogging og resultatlister.

Mattetesten
Test beregnet for ungdomsskoletrinnet og tar for seg emnene Likninger, Geometri og Regneartene. Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.

Metodetips i matematikk
Tipsbank primært for lærere i grunnskolen. Tar for seg "Tall og algebra" og "Geometri".

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO)
Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Informasjon, nyheter, diskusjonsforum, lenker og nasjonale prøver.

Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse
Landsomfattende konkurranse i matematisk problemløsing for elever i den videregående skole.

Nordisk matematisk tidsskrift (Normat)
Informasjon om utgivere og abonnement, samt innholdsoversikt for hvert nummer.

Norsk matematisk forening
Informasjon om medlemskap, styret, aktiviteter og historikk.

Norsk statistisk forening
Presentasjon av foreningen og dens aktiviteter. Huser medlemsbladet Tilfeldig gang.

NRK: Matt av matte?
Intervjuserie om matematikkens historie på Nitimen med matematikkprofessor Audun Holme.

NRK Nett-TV: Matematikkbok
Intervju på Frokost-TV med matematikkprofessor Audun Holme som har skrevet bok om matematikkens historie.

Ole orm
Interaktivt spill hvor man konkurrerer i ganging.

SINTEF: Anvendt Matematikk
Matematikk ved Stiftelsen for industriell og teknisk forskning.

Ski og matematikk
Årlig seminar for matematikere fra alle disipliner. Program og praktisk informasjon.

Skolelaboratorium for matematikk, naturfag og teknologi
Bindeledd mellom skoleverk og universitet, høgskole og næringsliv. Virksomheten er rettet mot både grunnskole og videregående skole.

Skolenettet: Matematikk
Lenkesamling for grunnskole og videregående skole.

Sophus
Visualisert kalkulus, en- og flervariableteori.

Symmetri
Godt essay om symmetri som henvender seg til lærere i grunnskolen og andre interesserte.

Tallus
Internett-rollespill hvor man må hjelpe beboerne på Tallus med å overvinne mattemonstere.

Tangenten
Presentasjon av tidsskriftet om og for matematikkundervisning.

Universitetsbiblioteket i Bergen
Informasjon om matematiske bøker, tidsskrift og databaser ved biblioteket pluss lenkesamling.

Vinterskoler i beregningsorientert matematikk
Prosjekt med formål å utvikle og avholde fire vinterskoler i moderne beregningsmetoder for partielle differensialligninger (2001-2004).

www.matte.no
Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte.En matematisk oppdagelsesreisende
Artikkel på Forskning.no om Lennart Carleson sin forskning, i sammenheng med at han ble tildelt Abelprisen for 2006. (May 23, 2006)

En ydmyk konge
Intervju på Forskning.no av Peter D. Lax i sammenheng med at han ble tildelt Abelprisen for 2005. (May 26, 2005)

Læreplan i matematikk romantisk og naiv
Kronikk i Aftenposten skrevet av Atle Halvorsen. (March 2, 2005)

Om skolematematikken ...
Kronikk i Adresseavisen skrevet av Kjartan S. Tvete. (February 21, 2005)

Matematikken - trenger vi den?
Kronikk i Sunnmørsposten skrevet av Kai A. Olsen, professor i informatikk, og Stein Berg Oshaug, adm.dir. i Oshaug Metall. (January 6, 2005)

Meisterlege matematikarar
Artikkel i Uniform om matematikkprofessorene Erling Størmer og Ola Bratteli som mottok Møbiusprisen for blant annet å ha etablert Oslo-skolen i operator algebraer. (November 23, 2004)

Møbiusprisen til matematikere
Artikkel i Teknisk ukeblad om professorene Erling Størmer og Ola Bratteli som mottok Møbiusprisen for deres forskning innen operator algerbra. (November 19, 2004)

Vi har avskaffet matematikkens tyranni
Artikkel skrevet av Harald Pleym i Teknisk ukeblad om undervisningsopplegget ved Avdeling for teknologiske fag, Høgskolen i Telemark. (October 25, 2002)

12-åring klaget på mattetimene
Artikkel i Aftenposten om en 12-åring som sendte brev til Norsk matematikkråd om undervisningen i matematikk. Utdrag av brevet. (September 7, 2001)

Velger bort matte på lærerskolen
Artikkel i Aftenposten om hvordan lærerstudentene velger bort matematikk. (August 29, 2001)

Matematikklærere - en utdøende rase?
Kronikk i Aftenposten skrevet av Geir Ellingsrud og Anne Rasch-Halvorsen. (August 23, 2001)

Ingeniørstudentene kan ikke elementær matte
Artikkel i Aftenposten om manglende matematikkunnskaper blant studentene ved ingeniørhøyskolene. (August 21, 2001)

Matematikk på død og liv
Matematikk er mer enn tall og tegn. Matematikk er mystikk, levende mennesker og dødelig drama. Intervju i Dagbladet med professor Audun Holme, UiB. (July 12, 2001)

Bladet Forskning: Et liv med matematikk
Intervju med amanuensis Arne B. Sletsjøe i anledning av Matematikkåret 2000 skrevet av Bård Amundsen. (October 25, 2000)

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: