Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Nauka_i_edukacja: EkologiaZobacz także:

Inne wersje językowe tej kategorii:
   
angielski  (933)   azerski  (0)   bułgarski  (13)  
chiński tradycyjny  (13)   chorwacki  (8)   fiński  (5)  
francuski  (19)   hiszpański  (48)   japoński  (10)  
kataloński  (23)   niemiecki  (39)   rosyjski  (5)  
serbski  (1)   szwedzki  (6)   włoski  (40)  
Agenda 21
Ekologiczne konkursy dla uczniów szkół.

Bagna.pl
Serwis mokradłowy prowadzony przez Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła.

Baza danych o polskich emisjach do powietrza
Dostęp do wyników rocznych inwentaryzacji emisji do powietrza z obszaru Polski dla zanieczyszczeń kwasotwórczych, metali ciężkich, związków organicznych, pyłów oraz gazów cieplarnianych w skali kraju i dla poszczególnych sektorów.

Brama Zielona
Ekologiczny serwer informacyjny.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
Baza danych na temat form ochrony przyrody w Polsce.

Centrum Informacji o Środowisku
Raporty o stanie środowiska, metadane, analizy przestrzenne, kartografia, edukacja ekologiczna, ekologiczne zasoby internetu, nowości.

Centrum Informacji o Środowisku - Ekoportal.pl
Aktualności, GMO, bazy danych, konwencje, informacje o środowisku, fundusze UE.

Centrum Prawa Ekologicznego
Działalność i publikacje, konwencje, Unia Europejska.

Czy ja dbam o środowisko?
Program edukacji ekologicznej dla szkół ukierunkowany na uczynienie szkoły bardziej przyjaznej dla środowiska i ludzi.

Czysta okolica - Wolsztyn
Przegląd tematów z zakresu ochrony środowiska. Od zanieczyszczeń po wypalanie traw i agroturystykę.

Darz Bór! - lista dyskusyjna przyrodników
Dyskusje o przyrodzie Polski i jej ochronie.

Drzewing
Idea polegająca na namawianiu indywidualnych osób do sadzenia swoich własnych drzew.

Dzień Czystej Wody
Dzień Czystej Wody to finał wielu działań proekologicznych organizowanych przez Klub Zdecydowanych Optymistów w Czerwieńsku.

Dzień Ziemi
Program aktualnych obchodów Dnia Ziemi w Polsce.

Egzotyczni Więźniowie
Kampania na rzecz ograniczenia handlu dzikimi zwierzętami, informacje o kampanii, zbiory przepisów, spisy gatunków, porady.

Eko Lublin
Serwis ekologiczny: artykuły, akcje, forum, linki.

Ekocentrum ICPPC
Rozwiązania, technologie i materiały chroniące środowisko naturalne.

EkoEdu - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Programy i pomysły edukacyjne, giełda pomysłów, edukacja ekologiczna dla różnych odbiorców, zasoby edukacyjne.

EkoFORUM
Serwis edukacyjny propagujący ochronę środowiska oraz edukację pro-ekologiczną.

Ekoinfo.pl
Serwis informacyjny ochrony środowiska. Zanieczyszczenia środowiska, prawo związane z ekologią, technologie ekologiczne, edukacja ekologiczna, forum dyskusyjne.

Ekologia Blo.pl
Ekologiczny tryb życia. Porady, dekalog ekologiczny, ekorozwój, dieta, zioła.

Ekologiczn@ strona WWW
Trochę o zagrożeniach ekologicznych, lista zagrożonych zwierząt, instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

Ekologika
Serwis ekologiczny. Artykuły i informacje dotyczące ekologii, zwłaszcza odnawialnym źródłom energii.

Eko-net.pl
Serwis prowadzony przez Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej. Platforma edukacyjna dla specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania ryzykiem.

Ekopedagog
Publikacje i materiały związane z ekologią dla nauczycieli, referaty ekologiczne i scenariusze zajęć do poprowadzenia w szkołach.

Ekoportal
Serwis o ochronie środowiska oparty o zagadnienia z lekcji w Technikum Ochrony Środowiska.

Ekotoksykologia
Monografia ekotoksykologii na podstawie podręcznika pt. Hazardous Waste Management.

Ekotoksykologia, medycyna środowiskowa i fitofarmakologia
Informacji o właściwościach chemicznych i farmakologicznych roślin pasożytniczych. Wybrane publikacje dotyczące toksykologii węglowodorów ropopochodnych.

Ekozone
Najważniejsze informacje o problemach naszej planety, takich jak: efekt cieplarniany, oszczędzanie energii czy dziura ozonowa.

Epoka: Edukacja, Przyroda, Ochrona, Krajobraz, Antropopresja
Serwis ekologiczny województwa kujawsko-pomorskiego: instytucje i inwestycje ekologiczne, zagrożenia, stan i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna.

GreenWorld - Serwis Ekologiczny
Rozbudowany serwis, wiele artykułów z zakresu ochrony środowiska, zbiór praw, dział z opisem ekosystemów, forum.

Harcerski Klub Ekologiczny Zimorodek
Serwis prowadzony przez Lasowiacki Hufiec im. Powstańców Styczniowych ze Stalowej Woli. Artykuły i opowiadania na tematy dotyczące ochrony przyrody.

Inicjatywa: 3 śmieci dziennie
Promocja i informacja o akcji "Zbierz 3 śmieci dziennie" zachęcającej do zbiórki odpadów.

Instytut na rzecz Ekorozwoju
Pozarządowa instytucja zajmującą się relacjami pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem przyrodniczym - czyli ekorozwojem. O działalności, publikacjach, wydarzeniach.

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Historia, kierunki działania, struktura, wydawnictwa.

Kampania Anty-GMO
Działalność koalicji dla ochrony polskiej wsi: strefy wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, petycje, apele.

Katalog Zielone Strony Internetu
Katalog tematyczny stron poświęconych ekologii.

Komitet Ekologii PAN
Działalnośc, członkowie komitetu, wybory do komitetu.

Koniczynka.org
Studencki serwis internetowy poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska.

Konkurs Przyjaźni Środowisku
Wiadomości, formularze, laureaci i galerie z Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

Krótka historia obrony przyrody
Wspomnienia uczestnika akcji ochrony Góry Św. Anny z 1998 roku.

Laskowski Ryszard
Ekotoksykologia i ekologia: publikacje, prezentacje, projekty badawcze, galerie zdjęć przyrodniczych.

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
Informacje o Komisji, dorzeczu Odry, aktualności.

MIŚ - Małopolska Informacja o Środowisku
Instytucje i organizacje z Małopolski zajmujące się sprawami ochrony środowiska. Punkt informacji ekologicznej, pytania i odpowiedzi dotyczące ochrony środowiska, linki.

Możliwości zastosowania metody fermentacji metanowej do unieszkodliwiania odpadów
Publikacja pracy magisterskiej wykonanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Muzeum Ekologii
Zbiór artykułów rozmaitych związanych z problematyką ekologiczną m.in. o odpadach toksycznych, zagładzie nuklearnej, kwaśnych deszczach, zagrożonych gatunkach.

Nagroda Zielonego Dobrodzieja
Nagroda przyznawana od 1997 roku z okazji Dnia Ziemi dla ludzi wyróżniających się w kreowaniu postaw przyjaznych Ziemi.

Niezapominajka
Wortal Polskiej Niezapominajki. Efekt kampanii "Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju".

Ocena zanieczyszczenia powietrza
O ocenie stopnia skażenia powietrza w Zielonej Górze na podstawie obserwacji porostów nadrzewnych. Informacje o porostach i skali porostowej.

Ochrona lasów
O parkach narodowych, ochronie starych drzewostanów, sadzeniu lasów, inicjatywach międzynarodowych, lasach zagrożonych i drzewach (ich rozmieszczeniu, ochronie, eksploatacji, chorobach i zastosowaniu).

Ochrona Środowiska
Informacje o zagrożeniach, prognozach i ochronie środowiska.

Ochrona środowiska
Odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki ochrony środowiska i informacje o tym co każdy z nas może zrobić dla ochrony środowiska.

Odpady.SOS.pl
Portal poświęcony problemowi odpadów, odzysku, recyclingu i technologiom. Poradniki, publikacje, zbiory przepisów.

Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska
Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska jest pierwszym portalem branżowym OS w Polsce, interaktywną platformą łączącą przedsiębiorców, inżynierów i rzeczoznawców, zapewniającą dostęp do wszelakiej wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Oil Peak
Serwis o kryzysie energetycznym, znanym jako Oil Peak lub Krzywa Hubberta. Informacje o konkurencyjności alternatywnych źródeł energii wobec ropy naftowej.

Podlaski Serwer Ekologiczny
Strona ma na celu poprawę przepływu informacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego północno-wschodniej Polski.

Polskie Niezapominajki
DZień niezapominajki przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody, niezapominajki to także polski znak kultury ekologicznej.

Pomóżmy kasztanowcom
Program ochrony i leczenia kasztanowców w związku z inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka.

Poszanowanie Energii w Polsce
Informacje wsparające wszelkie działania służące zmniejszeniu zużycia energii.

Prawo ochrony przyrody
Zbiór aktów prawnych mających znaczenie w ochronie przyrody.

Proekologia
Zdrowa żywność, zanieczyszczenia, czysta produkcja.

Program ekologiczny
Edukacja ekologiczna klas I-III Szkoły Podstawowej.

Program PCB Stop
Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem polichlorowanymi bifenylami.

Prozon - Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej
Skromna informacja o fundacji i zachęta do ochrony ozonu.

Przedstawienia ekologiczne
Scenariusze przedstawień ekologicznych dla dzieci nt. współczesnych problemów naszej planety, gospodarki odpadami, kwaśnych deszczów.

Publikacje.glt.pl
Artykuły na tematy dot. ochrony środowiska. Rodzaje zanieczyszczeń, efekt cieplarniany, zagrożenia.

Ratuj drzewa
Strona kampanii mającej na celu zachowanie drzew, w szczególności w mieście Gdyni.

Recykling
Serwis informacyjny z zakresu odzysku opadów. Aktualności, standardy, przepisy, edukacja.

Recykling odpadów w naszej szkole
Program edukacji ekologicznej propagujący właściwe podejście do odpadów, promujący segregację i recykling.

Rospuda
Kampania ochrony przyrody doliny Rospudy.

Serwis edukacyjny Biomasa
Problematyka zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii. Scenariusze lekcji i prezentacje, forum.

Sozologia
Zanieczyszczenia środowiska, klimat, środowisko a zdrowie, ochrona przyrody na Polasiu.

Sześciofluorek siarki w elektroenergetyce
Przesłanki dotyczące BHP i ochrony środowiska, w sytuacjach gdy zastosowany jest sześciofluorek siarki w urządzeniach elektroenergetycznych.

Szkolenia w zakresie ochrony środowiska
Projekt "Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska". Szkolenia dla przedsiębiorstw organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Śmieci Stop
Ogólnopolska baza danych o nielegalnych wysypiskach śmieci.

Tiry na tory
Obywatelska i nieformalna inicjatywa stawiająca sobie za cel przerzucenie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych z polskich dróg na polskie koleje.

ULV - Ratuj Wilki
Kampanie protestów przeciw odstrzałom wilków oraz informacje o zagrożeniach dla tego gatunku.

Via Baltica
Protest przeciwko przeprowadzeniu trasy przez obszary chronione takie jak Biebrzański Park Narodowy i Dolina Rospudy.

Via Baltica - katastrofa dla przyrody
Materiały i informacje dotyczące protestu przeciw zniszczeniu walorów doliny Rospudy i innych obszarów cennych Polski północno-wschodniej.

Vortal Eko
O ochronie środowiska, w szczególności o produkcji tzw. czystej energii.

Wikipedia: Ekologia
Zbiór haseł związanych z ekologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.

Wirtualne Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju
Model działania oczyszczalni ścieków, konkurs na model oczyszczalni, turniej maszyn wodnych, materiały dla nauczycieli nt. ekologii.

Wpływ turystyki na przyrodę
Pozytywne i negatywne aspekty turystyki dla środowiska.

Współczesne problemy ekologiczne
Główne zagrożenia ekologiczne Ziemi, sposoby walki z nimi, przykłady działań mających na celu niedopuszczenie do powiększania się skali zagrożeń.

Z miłości do dzikiej przyrody
Miłośnik natury broni środowiska i piętnuje wszelkie nieprawości i przedsięwzięcia szkodzące przyrodzie.

Zielona Kultura
Zielony paradygmat, Karkonosze, Tybet, rowery, zielona strefa, zrównoważony rozwój, prawa zwierząt, media pozarządowe.

Zielona Sieć - Ekologiczny Biuletyn Internetowy
Krótkie charakterystyki społeczno-ekonomiczne i najważniejsze problemy ekologiczne dziesięciu województw Polski, przedstawione prze ośrodki regionalne Polskiej Zielonej Sieci. Artykuły merytoryczne napisane w przystępny, przejrzysty sposób przez specjalistów.

Ziemia z Nieba
Wystawa fotografii Yanna Arthus-Bertranda i wydarzenia w trakcie trwania wystawy, również serwis o ekologii i współczesnych problemach Ziemi; konkursy, warsztaty, wykłady, pytania do ekologów.

ZJR - edukacja ekologiczna
Scenariusze zajęć ekologicznych i pomoce szkolne.

Znak ma znaczenie
Poprzez codzienne decyzje konsumenckie możemy wywierać wpływ to czy firmy zachowują się odpowiedzialnie. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społecznej związanej z rozumieniem i rozpoznawaniem oznakowań umieszczonych na opakowaniach produktów.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: