Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Nauka_i_edukacja: Historia: Archiwa

Zobacz także:

Inne wersje językowe tej kategorii:
   
angielski  (415)   chiński tradycyjny  (1)   chiński uproszczony  (80)  
czeski  (8)   duński  (9)   francuski  (65)  
hiszpański  (68)   holenderski  (121)   kataloński  (95)  
niemiecki  (11)   norweski  (10)   portugalski  (19)  
szwedzki  (20)   turecki  (6)   włoski  (87)  
Archiwum Emigracji
Informacje o zasobie, galeria sztuki emigracyjnej, indeks nazwisk.

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Specjalistyczne archiwum, którego celem jest gromadzenie, ewidencjonowanie oraz udostępnianie materiałów archiwalnych jednostek organizacyjnych PAN w Krakowie, PAU, stowarzyszeń i instytucji naukowych oraz spuścizn ludzi nauki i kultury.

Archiwum PAN w Poznaniu
Archiwum PAN w Poznaniu przechowuje akta placówek PAN i innych instytucji naukowych, gromadzi materiały pochodzenia prywatnego w postaci spuścizn po uczonych z Poznania i Wielkopolski.

Archiwum PAN w Warszawie
Archiwum PAN w Warszawie gromadzi i przechowującą materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN, spuścizny uczonych, oraz dokumentacje towarzystw i instytucji naukowych.

Archiwum Polskiego Radia
Informacje o zasobach.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Opis i zawartość archiwum, historia, zadania, zespoły.

Archiwum Zakładowe
Różnorodne zagadnienia pracy archiwisty zakładowego.

Baza Spuścizna - Archiwa Krakowskie
Baza Spuścizna opisuje archiwa osobiste ludzi nauki i kultury, rozproszone po różnych archiwach krakowskich.

Centralna Składnica Akt
zarządzanie archiwami, archiwizacja, porządkowanie akt, przechowywanie akt, niszczenie dokumentów, archiwizacja elektroniczna

Centralne Archiwum Wojskowe
Strona Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Biuletyny Wojskowej Służby Archiwalnej.

Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
Informacje o zasobie,

Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
Informacje o zasobie archiwalnym.

Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego
Informacje o zasobie archiwalnym i bibliotecznym.

SPP Londyn - PUMST London, UK
Studium Polski Podziemnej w Londynie (UK). Archiwum i Biblioteka Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (AK) okresu II Wojny Światowej.

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
SAP jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym, którego celem jest propagowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi archiwistyki, upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach, oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: