Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Nauka_i_edukacja: Hydrologia

Inne wersje językowe tej kategorii:
   
angielski  (1.499)   francuski  (7)   niemiecki  (163)  
szwedzki  (18)   włoski  (27)  
Atlas zalewowych obszarów Odry
Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej.

Chronimy Morze Bałtyckie
Program ma na celu ochronę oraz odbudowanie fauny i flory Bałtyku.

Encyklopedia hydrologii
Definicje pojęć związanych z hydrologią w układzie alfabetycznym. Opracowanie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Fale tsunami
Geneza, charakterystyka, rejony występowania. Materiał dla studentów Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni.

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Struktura, działalność, wydawnictwa. Instytut prowadzi badania naukowe z zakresu biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, oceanografii fizycznej, chemii i geologii morza oraz ochrony środowiska morskiego.

Instytut Oceanologii PAN
Informacje o Instytucie, badaniach naukowych, wydawnictwach, aktualności.

Komitet Badań Morza PAN
Cele, skład, struktura, dane adresowe.

Model falowania Bałtyku
Numeryczna prognoza falowania Morza Bałtyckiego.

Nasz Bałtyk
Historia Bałtyku, jego cechy morfometryczne, brzegi i wybrzeża, hydrologia, flora i fauna, zasoby naturalne, występujące zanieczyszczenia, ochrona Bałtyku.

Oceanologia
Kwartalnik publikujący wyniki badań oceanograficznych, głównie dotyczących mórz Europy Północnej.

Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku IMGW
Morskie prognozy hydrodynamiczne, monitoring Bałtyku, fizyczne, chemiczne i biologiczne badania oceanograficzne.

Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW
Informacje ogólne, obiekty hydrotechniczne, konferencje, sympozja, elektrownie wodne, wody gruntowe w Polsce.

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Wspiera rozwój i upowszechnia dorobek hydrobiologii oraz nauk społecznych. Informacje o działalności, statut, sprawozdania, kursy, nagrody.

Program dla Odry 2006
Historia, cele, aktualności i informacje na temat realizacji kompleksowego programu działań odnoszących się do rzeki Odry.

Stacja Morska na Helu
Placówka naukowo-badawcza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Programy i projekty, dział o życiu Bałtyku.

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża
Organizacja zajmująca się ochroną i racjonalnym zagospodarowaniem wybrzeży morskich.

Szkoła hydrologii
Doroczne, kilkudniowe spotkanie specjalistów z całej Polski zajmujących się problematyką hydrologii.

Wielka woda
Informacje na temat zagrożeń powodziowych, historii powodzi oraz metod ochrony i zmniejszania strat powodziowych.

Wikipedia: Hydrologia
Zbiór haseł związanych z hydrologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.

Wykaz uprawnionych hydrologów
Lista osób posiadających kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

Zakład Geologii i Hydrogeologii Uniwersytetu in.M.Kopernika w Toruniu
Skład osobowy, działalność naukowa i dydaktyczna, publikacje.

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW Warszawa
Specjalizacje zakładu to ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych, zintegrowana gospodarka wodna. Skład osobowy, wykładane przedmioty, oferowane usługi, udział w projektach.

Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie
Problematyka badań, pracownicy, historia Zakładu, granty badawcze, publikacje, informacje i materiały dla studentów. Kursy z hydrologii.

Zakład Hydrologii Politechniki Krakowskiej
Aktualności hydrologiczne z regionu ze zdjęciami. Dydaktyka, pracownicy, projekty badawcze, zlewnie badawcze. Model hydrologiczny WISTOO. "Szkoła hydrologii". Konferencja "Las i woda".

Żychowski Józef
Doktor nauk o ziemi o sobie, swoich badaniach, publikacjach i dydaktyce. Koncentruje się na problematyce wpływu cmentarzy na wody gruntowe.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: