Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Regionalne: Kujawsko-pomorskie: Urzędy

Zobacz także:
Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Zbiór szczegółowych informacji dla petentów o urzędzie, jego administracji, prawie lokalnym, budżecie.

Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Szczegółowe informacje o strukturze samorządowej, rozwoju województwa, funduszach, opiece zdrowotnej, realizowanych programach.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Aktualności, historia powstania, struktura, policyjne kluby sportowe. Możliwość wysłania anonimowej informacji do dowolnej jednostki Policji w województwie.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Informacje o strukturach urzędu, regionie, integracji z UE, poradnik petenta.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Wykonuje zadania samorządu z zakresu pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Zadania, struktura organizacyjna, oprogramy, publikacje, szkolenia, jednostki pomocy społecznej w województwie.

Społeczeństwo i Środowisko województwa Kujawsko-Pomorskiego
Informacje Urzędu Marszałkowskiego we wpółpracy z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Serwis promujący zdrowy styl życia, ekologię i profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Informacje podstawowe, statystyczne i ekonomiczne, strategia rozwoju, przemysł, kultura, sport, edukacja, zatrudnienie, media, charakterystyka regionu.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Badania środowiska pracy, prewencja chorób zawodowych, informacje o działalności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Akty prawne, struktura, koszty, archiwa, załatwianie spraw.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Aktualności Urzędu Wojewódzkiego, a w nich najnowsza prognoza pogody, aktualna sytuacja hydrologiczną na terenie województwa, bieżące komunikaty ostrzegawcze w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk mogących stanowić zagrożenie dla ludności lub prawidłowego funkcjonowania transportu, łączności oraz innych dziedzin życia społecznego.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: