Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Regionalne: Lubelskie: Lublin: Społeczeństwo: Organizacje

Zobacz także:
AIESEC Lublin
Organizacja studencka, której głównym założeniem jest zwiększanie zrozumienia kulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez program wymiany praktyk.

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
Schronisko i jadłodajnia dla bezdomnych, informacje o działalności Bractwa oraz akcji "Bądź dobry jak chleb". Baza adresowa schronisk, noclegowni i jadłodajni dla bezdomnych w województwie lubelskim.

Fundacja Dać Dzieciom Nadzieję im. Matki Teresy z Kalkuty
Fundacja stawia sobie za cel pomoc najbiedniejszym dzieciom w Polsce i na świecie.

Fundacja Fuga Mundi
Wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji.

Fundacja Młoda Demokracja
Wspieranie procesów demokratycznych w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej.

Fundacja Ostatnia Nadzieja
Pomoc ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, a w szczególności: ubogim, sierotom, ludziom starszym i chorym, wspomaganie akcji charytatywnych i ich organizowanie.

Instytut Europy Środkowo - Wschodniej
Stowarzyszenie naukowo - badawcze zajmujące się krajami Europy Środkowo - Wschodniej.

Instytut Liberalno - Konserwatywny
Informacje o działalności

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Informacje o działalności.

Lubelski Ośrodek Samopomocy
Strona ośrodka wspierającego organizacje pozarządowe.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Związek stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, informacje przydatne w codziennej działalności i problemach.

Lubelskie Towarzystwo Cyklistów
Zrzesza miłośników rowerów. HIstoria organizacji, statut, aktualności i wydarzenia, galeria zdjęć.

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne
Prezentacja działalności, galeria zdjęć, informacje o wystawach i konkursach.

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Działalność, wydarzenia, informacje o szkoleniach.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
Organizacja skupiająca organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz. Informacje podstawowe, statut, wykaz organizacji członkowskich.

Okręg Lubelski Platformy Obywatelskiej
Władze, statut, deklaracja ideowa i zobowiązanie programowe.

Stowarzyszenie Producentów Wag w Polsce z siedzibą w Lublinie
Działalność, aktualności i informacje branżowe.

ZHP
Strona Hufca Lublin ZHP.

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Lublinie
Oficjalna strona Związku Kynologicznego w Polsce - Oddział w Lublinie: informacje dla hodowców, wystawy, szczenięta.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: