Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Regionalne: Opolskie: Urzędy

Zobacz także:
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Władze, struktura Urzędu, prawo lokalne, zamówienia publiczne, informacje o stanie prywatyzacji, procedury załatwiania spraw.

Biuletyn Informacji Publicznej, Samorząd Województwa Opolskiego
Informacje o samorządzie, władzach, samorządowych jednostkach organizacyjnych, prawo lokalne, programy i projekty.

Izba Skarbowa w Opolu
Zasięg terytorialny, dane teleadresowe, wykaz podległych urzędów skarbowych, plan dojazdu, wyjaśnienia dotyczące przepisów prawa podatkowego.

Kuratorium Oświaty w Opolu
Aktualności, zasady nadzoru pedagogicznego, informacje o szkolnictwie opolskim oraz możliwościach kształcenia nauczycieli.

Opolski Urząd Wojewódzki
Władze i struktura organizacyjna Urzędu, informacje o załatwianiu spraw, ogłoszenia oraz prezentacja multimedialna Opolszczyzny.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Aktualności, działalność, informacje o szkoleniach.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Aktualności, kalendarium, informacje o regionie, strategia rozwoju, programy i projekty, integracja europejska, sejmik województwa, władze samorządowe.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kompetencje i zadania, podstawy prawne i regulamin organizacyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Historia, postępowanie przed sądem, prawo, orzecznictwo, biblioteka.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Informacje o Urzędzie, informator dla osób podejmujących pracę za granicą, realizacja programów przeciwdziałania bezrobociu, oferty pracy.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: