Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Regionalne: Podlaskie: Urzędy

Zobacz także:
Biuletyn Informacji Publicznej, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Władze, struktura Urzędu, prawo lokalne, zamówienia publiczne, jednostki organizacyjne, aktualności.

Biuletyn Informacji Publicznej, Samorząd Województwa Podlaskiego
Władze samorządowe, struktura Urzędu Marszałkowskiego, jednostki organizacyjne, statut.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Struktura organizacyjna, kierownictwo, informacje o zagrożeniach, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, kronika i aktualności.

Podlaska Izba Rolnicza
Organizacja podlaskich rolników. Porady dotyczące produkcji rolnej i eko żywności, akty prawne, fundusze UE, SAPARD, PHARE, kwoty mleczne, dopłaty, dotacje, agencje.

Podlaskie Kuratorium Oświaty
Informacje ogólne, działalność, akty prawne, "Podlaskie Wieści Oświatowe", publikacje nauczycieli, informacje o konkursach i olimpiadach, wykaz placówek oświatowych i szkół.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Informacje o władzach i Urzędzie, aktualności i kalendarium.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
Informacje o działalności, struktura organizacyjna, problematyka HIV/AIDS.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Komunikaty, struktura, przedmiot działalności i kompetencje.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Informacje o rynku pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, poradnictwo, podstawowe informacje o służbie zastępczej, programy UE, vademecum bezrobotnego, status osoby bezrobotnej, świadczenia.

Województwo Podlaskie, Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Informacje ogólne, gospodarka, rolnictwo, przemysł, placówki, struktura organizacyjna, główne miasta, walory przyrodnicze, walory turystyczne, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: