Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Regionalne: PomorskieZobacz także:

Inne wersje językowe tej kategorii:
   
angielski  (88)   niemiecki  (122)  
Heraldyka Pomorza
Herby i flagi na Pomorzu od XII wieku do dzisiaj.

Kalendarz Wydarzeń Katolickich
Wydarzenia organizowane przez różne wspólnoty i szczeble organizacji Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Pomorzu Gdańskim. Aktualne: rekolekcje, pielgrzymki, skupienia, koncerty.

Młodzież PCK
Aktualne wydarzenia, opis przeprowadzanych akcji i szkoleń w województwie pomorskim. Zbiór informacji o Czerwonym Krzyżu i ratownictwie.

Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Prezentacja środowiska pomorskiego i jego działalności, aktualne wydarzenia, informacje o duszpasterstwie harcerzy.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Świadczy usługi w zakresie organizacji kursów i szkoleń, prowadzenia warsztatów i treningów, grupowego wdrażania systemów ISO i HACCP, przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Jest płaszczyzną współpracy ponad dwudziestu organizacji pozarządowych oraz instytucji sektora publicznego w sferze problemu bezdomności.

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Działające na rzecz rozwoju oraz integracji gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego. Cele, statut, władze i program stowarzyszenia, jak i bierzące informacje.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zarządca wodami na obszarze nadzorowanych zlewni, status, obszar działania, jednostki terenowe, ochrona przeciwpowodziowa, komunikaty.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Informacje o schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn, ośrodkach dla kobiet, samotnych matek, matek z dziećmi i rodzin, ośrodkach bez podziału wg płci i jadłodajni w województwie pomorskim.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
WOPR Województwa Pomorskiego. Aktualności, kursy szkoleniowe, inforamcje dla instruktorów i ratowników, regulaminy, przepisy, informacje o oddziałach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Wspiera przedsięwzięcia służące ochronie środowiska na terenie województwa pomorskiego. Działalność, zasady dofinansowania, aktualności.

Wrota Pomorza
Portal informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: