Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Społeczeństwo: Filantropia: Organizacje

Zobacz także:

Inne wersje językowe tej kategorii:
   
angielski  (2.003)   chiński uproszczony  (14)   duński  (23)  
francuski  (627)   holenderski  (77)   indonezyjski  (4)  
niemiecki  (106)   norweski  (32)   rosyjski  (13)  
szwedzki  (55)   ukraiński  (18)   włoski  (84)  
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Organizacja mająca na celu propagowanie i pobudzanie prospołecznych postaw filantropijnych.

Alter Ego
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. Prowadzi działalność opartą o wolontariat, świadczona pomoc poszkodowanym jest bezpłatna.

Centrum Innowacji Społecznej, Fundacja SIC
Wspiera działania służące optymalnemu rozwojowi sfery społecznej w Polsce.

Centrum Projektów Obywatelskich
Pozarządowa organizacja non-profit pracująca nad programem dotarcia z pomocą do najuboższych rodzin w Polsce.

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Instytucja charytatywna związana z Kościołem Adwentystów prowadząca działalność dobroczynną i humanitarną. Informacje, misja, historia, darczyńcy, raporty, projekty.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Pomoc bezdomnym, osobom w nałogach i potrzebie. Ważne informacje, aktualności, oddziały, kontakt.

Elpis
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Zagrożonym Patologią Społeczną. Statut, historia działalności, dobrodzieje, świetlica.

Fundacja Bliźniemu Swemu
Przygotowuje i prowadzi aukcje dzieł sztuki, organizuje koncerty charytatywne, pomaga wychowankom domów dziecka.

Fundacja Dać Dzieciom Nadzieję im. Matki Teresy z Kalkuty
Stawia sobie za cel pomoc najbiedniejszym dzieciom w Polsce i na świecie.

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka
Niesie pomoc duchową, wychowawczą i materialną potrzebującym dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom.

Fundacja Mimo Wszystko
Fundacja Anny Dymnej niosąca pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym.

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu
Realizuje programy integracji społecznej w Polsce.

Fundacja Rozwoju Społecznego
Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, pomaga młodzieży w trudnej sytuacji życiowej kontynuować naukę, wspiera organizacje wychowawcze, w tym w szczególności Rodzinne Domy Dziecka i Dzienne Ośrodki Socjoterapii.

Fundacja Watoto
Finansowanie nauki i utrzymania afrykańskich dzieci, szczegóły akcji, kontakt.

Fundacja Wspólna Droga
Wspiera programy pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym oraz najuboższym.

Humana People to People Polska
Polski oddział międzynarodowej organizacji charytatywnej - projekty, formy działalności, informacje.

Serduszko dla Dzieci
Pomoc dziecku i jego rodzinie w ramach projektów non-profit. Programy, sponsorzy, zbiórki publiczne, wolontariat.

Simba Friends Foundation
Fundacja otaczająca opieką dzieci z rodzin patologicznych i ubogich. Informacje, programy, działalność.

Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”
Oferuje pomoc osobom starszym i samotnym.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Sursum Corda
Organizacja Pożytku Publicznego zajmująca się wspieraniem rodzin, programami pomocy dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, wolontariacie młodzieżowym, pomocą psychologiczno-pedagogicznej.

Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”
Pomoc dzieciom i społecznościom lokalnym. Informacje, projekty, wolontariat, zdjęcia.

Stowarzyszenie U Siemachy
Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, ośrodki socjoterapii dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom
Niesie pomoc prawną, psychologiczną i materialną dzieciom oraz młodzieży. Informacje o organizacji, kampanie, aktualności, przyjaciele.

Wróć
Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych. Cele, realizowane programy, darczyńcy, rehabilitacja.

Zielony Liść
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wypełnia istniejącą lukę pomiędzy potrzebami osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich bliskich a działaniami państwa.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: