Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Społeczeństwo: Państwo: Administracja_rządowa: Rolnictwo_i_rozwój_wsi

Zobacz także:
Agencja Nieruchomości Rolnych
Aktualności, oddziały terenowe, oferty nieruchomości, spółki.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Organizacja Agencji, działalność, program SAPARD, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, oddziały regionalne, opracowania i publikacje, instytucje współpracujące, akty prawne i zarządzenia, generowanie wniosków, zapytania i odpowiedzi.

Agencja Rynku Rolnego
Dokonuje zakupów interwencyjnych na rynku - zwłaszcza zbóż, masła i cukru. Zadania, struktura, oddziały, giełdy i rynki hurtowe, sytuacja na rynku, zasady skupu zbórz, zasady dopłat, aktualności, informacje, pozwolenia.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
Zajmuje się rejestracją i ochroną odmian. Zadania statutowe i podstawy prawne. Organizacja, sieć doświadczalna, prowadzone rejestry i badania, wydawnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego
Aktualności, struktura organizacyjna, kierownictwo, szkolenia, usługi, publikacje.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Informacje o inspekcji i jednostkach podległych, publikacje wzory dokumentów, działy tematyczne dot. produkcji rolnej i obrocie artykułami spożywczymi.

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Ochrona roślin, nadzór nad obrotem i stosowaniem srodków ochrony roślin, wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym. Struktura organizacyjna, prawodawstwo, przepisy fitosanitarne na świecie, historia, zadania, aktualności.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Prowadzi ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla rolników.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Struktura i działalność ministerstwa, przepisy prawne, fundusze strukturalne, wsparcie gospodarstw, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dobra Żywność, Produkty Regionalne, publikacje, aktualności.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: