Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Społeczeństwo: Prawo: Organizacje

Zobacz także:

Inne wersje językowe tej kategorii:
   
angielski  (821)   duński  (8)   fiński  (11)  
francuski  (5)   hiszpański  (11)   holenderski  (9)  
niemiecki  (5)   norweski  (6)   szwedzki  (2)  
włoski  (12)  
Academia Iuris
Informacje o fundacji zajmującej się upowszechnianiem wiedzy o prawie, integracją środowiska prawniczego i świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich.

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Sw. Ivo Helory
Stowarzyszenie mające na celu podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa i kwalifikacji prawników, udzielanie porad prawnych oraz integrację środowiska prawniczego. Władze, statut, galeria.

Fundacja „Ius et Lex”
Zajmuje się propagowaniem kultury prawnej przez nawiązywanie do aktualnych osiągnięć światowej myśli prawniczej.

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Poradnie, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
Informacje o działalności, artykuły i akty prawne dotyczące kurateli sądowej, aktualności.

Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników
Organizacja działająca na rzecz ochrony praw cz³owieka, promowania zasady rządów prawa oraz niezawisłości sądownictwa. Statut, aktualności, zbiory orzeczeń.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Cele, historia, zarząd, działalność.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
Aktualności, struktura, statut, działalność.

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej
Koło naukowe założone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się szerzeniem kultury prawnej oraz upowszechnianiem etyki prawniczej.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: