Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Suomi: Elinkeinoelämä: Konsultointi

Katso myös:

Tämä luokka muilla kielillä:
   
Englanti  (872)   Espanja  (45)   Hollanti  (93)  
Indonesia  (7)   Italia  (113)   Japani  (19)  
Katalaani  (155)   Kiina (yksinkertaistettu)  (100)   Kiina  (6)  
Kreikka  (14)   Liettua  (20)   Norja  (63)  
Portugali  (3)   Puola  (140)   Ranska  (17)  
Romania  (48)   Ruotsi  (134)   Saksa  (1 340)  
Serbia  (6)   Tanska  (107)   Tšekki  (14)  
Turkki  (73)   Ukraina  (22)  
Accenture
Tietotekniikan ja liikeenjohdon konsultointi.

Adepti Oy
Yritystoiminnan ja henkilöstön kehittämisen konsultti.

AJ-Consultants
Vaatetus- ja huonekaluteollisuuden konsulttitoimisto.

AKM Consulting Oy
Liiketoimintaa edistävien toimintajärjestelmien rakentamiseen, arviointiin ja kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Anakom -koulutuspalvelut
Liikkeenjohdon konsultointi sekä räätälöidyt koulutuspalvelut ja valmennuspaketit.

Andante Consulting Oy
Työyhteisöjen, organisaatioiden ja ryhmien kehittämispalveluja, työnohjausta, koulutusta ja ryhmäterapiapalveluja.

AO - Projektit Oy
Toiminta- ja laatujärjestelmäkonsultti.

AQL Laatu- ja tuottavuusvalmennus Oy
Yritysten toiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

BOA Board Of Advisors Oy
Liikkeenjohdon tutkimus-, konsultointi- ja valmennusyritys.

Bothnia Business Trim Oy
Erikoistunut mm. projektitoimintaan ja projektien johtamiseen, sekä IT-alan koulutus ja kurssitoiminnan järjestämiseen.

CEA
Kilpailuun ja kilpailuoikeuteen erikoistunut asiantuntijayritys.

Cerion
Julkishallinnon ja yksityisen sektorin toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämispalveluita tarjoava asiantuntijaorganisaatio.

Codesys Oy
IT-alan teknistä konsultointia erityisesti sovellusintegraatio- ja palvelinratkaisuihin.

Conseils Oy EuroConseils
EU-integraatioon, yritysten verkottumiseen sekä etätyöhön liittyviä konsultointi-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja.

Consultica
PK-yritysten kehittämiseen erikoistunut konsultointiyritys.

Consulting Union Ltd Oy
Tuottaa verkostoitumiseen liittyviä palveluja yrityksille ja yhteisöille.

Credicon Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto Espoosta. Sivuilla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden esittely.

Culminatum Oy
Uudenmaan liiton, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän omistama kehitysyhtiö.

Devcons Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka keskittyy yritysten operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

EcoProfile Oy
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.

EkonoTek Oy
Erikoistunut yritysjohtamisen ja yritysten hallinnon konsultointiin.

Finpro
Asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä.

Franchise Consulting FranCon
Erikoistunut franchisingliiketoimintaan liittyviin konsultointi-, koulutus- ja rekrytointitehtäviin.

Oy GLM Consulting Ab
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka on erikoistunut palkkauskysymyksiin ja organisaation tehokkuuteen.

HRM Partners Oy
Uudelleensijoittumiseen (outplacement) ja urakehityskonsultointiin erikoistunut yritys.

Induser Oy
Yksilöllisiä kehittämispalveluja yritysten ja muiden organisaatioiden ajankohtaisiin liiketoiminta- ja palveluprosesseihin.

Industria Oy
Liiketoiminnan kehittämiskonsulttitoimisto. Sivuilla esitellään tärkeimmät osaamisalueet ja henkilöstö.

Innodev Oy
Toimialana tulevaisuuden suunnittelun menetelmät, skenaarioiden ja visioiden luominen, strateginen suunnittelu sekä organisaatioiden oppimisen ja luovuuden kehittäminen.

Innovation Networks Oy
Liikkeenjohdon neuvonantajayhtiö. Yrityksen ydinosaamisalueena on kilpailukykyä kehittävien toimeksiantojen toteuttaminen ja uusien innovaatioiden luominen eri teollisuuden aloille.

Insinööritoimisto Timo Aali
Turvallisuusasioiden ja riskienhallinnan konsultointia.

JOH Consulting Oy
Konsulttitoimiston toimialana on työyhteisön kehittäminen.

Johdon konsultit Nemo Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Sivulla esitellään liikkeenjohdon konsultti Esa Konolan tausta ja kokemus.

Kamensky Consulting Oy
Liikkeenjohdon konsulttiyritys, joka on keskittynyt strategiseen johtamiseen.

Kaukoviisas Oy
Matkailualan yritysten strategisen ja operatiivisen johtamisen konsultointia.

Kivisto Consulting Oy
Yritysten ja julkisyhteisöjen hankintatoiminnan ja logistiikan kehittämiseen erikoistunut yksityinen konsultointiyritys.

Konsultia Oy
Yrityskoulutuksen ja konsultoinnin ammattilainen.

Konsultiina Oy
Suorittaa projektiluonteisia toimeksiantoja sekä järjestää koulutusta ja valmennusta. Erikoisosaaminen löytyy sosiaali- ja terveydenhuollon piiristä.

Kultainen Jaguaari
Cachingiin ja työhyvinvointiin keskittynyt psykologisia palveluja tuottava yritys Helsingissä.

Kuopion Konsulttiverkko
Liiketoiminnan asiantuntijoiden yhteisö, johon kuuluu kymmenen itsenäistä jäsenyritystä.

KV-Konsultointi Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jonka sivuilla esitellään osaamisalueet, tuotteet ja henkilöstö.

Laatukonsultointi P. Kantelinen Oy
Yritys tuottaa koulutus- ja konsultointipalveluja ohjelmistotyön laadun, tuottavuuden ja prosessien kehittämiseksi sekä projektien hallinnan ja ennustettavuuden parantamiseksi.

Lepänkorva Oy
Toiminnanohjausjärjestelmien asiantuntija.

Lexatum Consulting Oy
Oikeudellisen alan toimeksiantoihin erikoistunut konsulttiyhtiö.

Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry
LJK on eurooppalaisten konsulttiyhdistysten liitto FEACO:n ja maailmanlaajuisen konsulttiorganisaation ICMCI:n jäsen.

Liikkeenjohdon turvallisuuskoulutus ja -konsultointi
Organisaatioturvallisuuden asiantuntija. Turvallisuuden kehittämisprojektit, turvallisuussuunnitelmat, -politiikat, ja -ohjeet. Henkilökunnan turvallisuuskoulutus.

Mactive Oy
Johdon konsultointia ja valmennusta toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen.

Marketing Management Concept Oy
Liikkeenjohdon konsultointia. Ydinosaamisalueina liiketoimintastrategiat, asiakkuuksien hallinta, johtaminen ja henkilöstön valmentaminen.

Melti Oy
Metalliteollisuuden liiketoimintaprosessien kehittämistä ja konsultointia.

Modulcon Oy
Pk-yritysten strateginen kehittäminen, verkostoituminen, itsearviointi ja verkkoliiketoiminnan kehittäminen.

Novetos Consulting Oy
Erikoistunut arvojen, työyhteisöjen hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen. Kouluttaa ja konsultoi sekä liikkeenjohtoa että henkilöstöä.

Pevaktio Oy
Yritysjohdon konsulttitoimisto, joka on tuotteistanut erilaisia budjetoinnin ja seurannan välineitä Excel-taulukkolaskennan avulla.

PL-Consulting&Training Oy
Toimialana asiantuntijapalveluiden kehittäminen, asiakastarpeiden hyödyntäminen sekä it-teknologiastrategiat.

Polstop Oy
Insinööri- ja konsulttitoimisto, joka on erikoistunut ympäristö- ja laadunhallintaan. Asiakkaina ovat teollisuus, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori.

Priinia Oy
Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien sekä liiketoimintaprosessien koulutus- ja konsultointiyritys.

Prosystems Consulting Oy
Kokonaistuottavuuden, laadunhallinnan, liiketoimintaprosessien, tuotantojärjestelmien sekä henkilöstön kehittämisen konsultointiyritys.

QL Laatutoiminta Oy
Yritysten ja julkisten yhteisöjen toiminnan systeemiseen laadulliseen kehittämiseen erikoistunut konsultointi- ja koulutusorganisaatio.

Quality Knowhow Karjalainen Oy
Tuote-, palvelu- ja liiketoimintaprosessien laatukoulutusta ja -konsultointia.

Rauman MWT Oy
Valmentaa henkilöstöä kehittymään ja viemään läpi erilaisia kehittämis- ja muutosprosesseja.

Reallog Oy
Johtamisen, yritys- ja organisaatiorakenteiden sekä logistiikka- ja tuotantoprosessien kehittäminen.

Sadanpäämies-yhtiöt
Kuntapäättäjille ja -johtajille tukea palvelukehittämisen haasteissa.

SEFO-konsultointi
Auttaa yrityksiä kehittämään toimintajärjestelmäänsä vastaamaan yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tarpeita.

Solutum Oy
Palveluyritys, joka kehittää yritysten kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista tukimuksen, koulutuksen ja konsultoinnin avulla.

Suomen Laatukeskus
Laatukeskus tukee suomalaisten organisaatioiden omaehtoista laadun ja kilpailukyvyn kehittämistä.

Swot Consulting
Liikkeenjohdon konsultointipalveluja tuottava asiantuntijaryhmä.

Synergy Management Consultants Finland SMCF OY
Kansainvälinen muutoksen hallintaan ja implementointiin erikoistunut liikkeenjohdon konsulttiyritys.

Talent Partners
Liikkeenjohdon konsultointia ja valmennusta harjoittavan yhtiön kotisivut.

Tietoturvakoulutus Oy
Tietoturvakoulutusta ja konsultointia yrityksille.

4T-Konsultit Oy
Rakentaa toimintajärjestelmiä sekä teollisuuteen että palvelualoille.

Trainers House
Markkinoinnin ja myynnin konsultointi.

Trio Consulting Group Oy
Liikkeenjohdon konsulttiyritys joka toimii Suomessa, Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa.

Tulosmarkat
Tuottavuuskoulutusta ja konsultointia pk-yrityksille.

Tuotantokonsultointi Ilpo Karinen
Toimialana on tuotantotoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, rationalisointi ja tuotannon uudelleen organisointi.

Turvallisuustieto Oy
Liiketoiminnan turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämiseen erikoistunut konsultti- ja suunnitteluyritys.

VIA Group
Yritysten ja julkishallinnon kehittämisen konsulttitoimisto.

Yrico Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Ydinosaamisena ovat mm. yritysanalyysit ja johtamisjärjestelmien kehittäminen, palkkapolitiikka ja kannustavuus sekä johtamistyön opasteet.

Yrityskonsultointi Kari Kiuru Oy
Yrityksen johtamiseen ja hoitamiseen liittyvää kokonaisvaltaista konsultointia ja koulutusta.

Yritystaito Oy
Työyhteisön kehittämisen konsulttitoimisto.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: