Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Näringsliv: Jord-_och_skogsbruk

Se också:

Denna kategori på andra språk:
   
Danska  (525)   Norska  (22)   Bulgariska  (11)  
Finska  (29)   Franska  (590)   Galiciska  (18)  
Grekiska  (1)   Hebreiska  (18)   Italienska  (763)  
Japanska  (504)   Katalanska  (45)   Kinesiska (förenklad)  (250)  
Kroatiska  (11)   Litauiska  (46)   Nederländska  (497)  
Polska  (561)   Portugisiska  (39)   Rumänska  (79)  
Ryska  (38)   Serbiska  (19)   Slovakiska  (3)  
Spanska  (151)   Engelska  (9,547)   Tjeckiska  (86)  
Turkiska  (88)   Tyska  (2,801)   Ukrainska  (32)  
Ungerska  (17)  
Austad gård
Helt KRAV-odlande gård i Stenungsund, med odling av svenska och asiatiska grönsaker och kryddor.

Baggenprodukter HB
Umeåföretag som tillverkar produkter för jakt, fiske och skogsbruk.

Bockarps gutefår
Om besättningen, dagbok från fårhuset och listor över djur till salu.

Brunnsta Gård
Gårdsbutik som är öppen alla dagar året om, rum och frukost. Nära till Skokloster, Stockholm.

Denningarums gård
Gårdsbutik, servering, självplock av grönsaker och uppfödning av många slags djur. Belägen i Göingebygden i Skåne.

Derome
Skogskoncern i Västsverige. Avverkar och förädlar träråvara samt levererar material till byggnadsindustrin.

Edenberga Gård AB
Bedriver växtodling, smågrisproduktion och slaktsvin på gårdarna Nya Skottorp, Värestorp och Edenberga Gård i Halland. Innehåller gårdsbeskrivningar, historik och information om produktionen.

Ekoweb
Nyheter, lantbruksreportage och ekonominoteringar om ekologisk livsmedelsproduktion och marknad. Innehåller kalender, marknadsplats samt ett diskussionsforum.

Familjen Göte Nilsson Kubbe i Bredbyn
Odlar KRAV-märkt potatis och rotfrukter samt föder upp lamm och kalvar. Även boende på gården för privatpersoner.

Fituna Farming Trade AB
Ett säteri på Södertörn med spannmålsodling, odling av jordgubbar för självplock, uppfödning av köttdjur samt travträning.

Flädergården
Skånsk gård med fläderodling. Har gårdsbutik, servering och möjlighet att bo på gården. Webbplatsen innehåller information om fläderns hälsobringande egenskaper samt recept där fläder ingår.

Forest Info
Företag som för skogsägares räkning värderar och inventerar skog, utför certifiering med mera.

Forstbyrån
Bedriver ekonomisk rådgivning till det privata skogsbruket.

Föreningen Skogen
Förening som arbetar för att få politiker och andra beslutsfattare att satsa på skogen. Ordnar seminarier, konferenser och exkursioner samt ger ut tidningar, tidskrifter och böcker.

Gröna Jobb
Länkar till platsannonser inom den gröna näringen. Möjlighet att registrera sig som arbetssökande, och att prenumerera på annonser från en viss sektor.

Hassela Skogsentreprenad
Utför uppdrag inom markberedning, gallring och slutavverkning för skogsbolag och enskilda skogsägare.

HasselHolm AB
Fräser stubbar i Skandinavien och Tyskland.

Holmen Skog
Förvaltar Holmenkoncernens skogar och försörjer Holmen med virke.

Johannishus Godsförvaltning AB
Bedriver jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning i Blekinge.

Lantab
Erbjuder både egenproducerat foder och färdigfoder för nöt och svin. Är dessutom verksamma inom råvaruhandel, spannmål och lagerhotelluthyrning.

Lantmännen
En av Sveriges största koncerner inom lantbruks- och livsmedelsindustri. Verksamheten bedrivs bland annat inom områdena spannmål, växtodling, foder, maskin, bygg, livsmedel och butik.

M3skog
Erbjuder rådgivning och virkesmäkling av leveransrotköp och leveransvirke för skogsägare inom ABCD-län.

Miljöcenter
Arbetar med att ta fram produkter för ekologisk växtvård och trägårdsskätsel. Webbplatsen innehåller tips och information om odling, beskärning, skadedjursbekämpning och liknande.

Monsanto
Företag inom utsäde och bekämpningsmedel.

Nordisk Alkali
Kemiska växtskydds- och bekämpningsmedel för lantbruk och trädgård.

Norrländska Skogsbyrån
Arbetar över hela landet med alla frågor som rör ekonomi, juridik, teknik och miljö för skog och skogsfastigheter. Webbplatsen har en avdelning med annonser för skogsfastigheter.

Oppboga Säteri
Linoljeframställning och förädling.

Panth-Produkter AB
Uppfinner, utvecklar och säljer produkter för skogsbrukare, huvudsakligen system för plantodling samt röjningsselar.

Portal för lantbruk, entreprenad- och skog
Leverantörer, länkar, tekniska data, tävlingar, diskussioner m m.

Rosenqvist Skogskonsult AB
Utför tjänster inom skogsbruk och landskapsvård, såsom plantering och gallring av skog, trädbeskärning, upprättande av skogsbruksplaner och virkesköp. Verkar i Göta- och Svealand.

Rottneros AB
Utvecklar och producerar pappersmassa och annan marknadsmassa.

RT Skogskonsult
Företag som erbjuder upprättande av skogsbruksplaner, värdering av skogsfastigheter, förvaltningstjänster och andra konsulttjänster. Finns i Öjebyn utanför Piteå.

Rådet för virkesmätning och redovisning
Skogsnäringens gemensamma organisation för virkesmätningsfrågor, som arbetar för en rättvis, praktisk, ekonomisk och i möjligaste mån enhetlig virkesmätning. Fungerar även som samarbetsorgan för virkesmätningsföreningarna. Webbplatsen innehåller information om bestämmelser, normer och koder för virkesmätning.

S A Skogvaktare
Erbjuder ett brett utbud av tjänster inom skog och ekonomi, i samarbete med fristående entreprenörer och konsulter. Har även försäljning av timmerstugor.

Skandinavisk BioTech AB
Framställer biologiskt nedbrytbara oljeprodukter, framför allt sågkedjeolja. Direkt försäljning från fabrik.

Skeppsta Maskin AB
Linolja. Svenskpressad linolja på en svensk oljepress TäbyPressen.

Skogsbrukets Datacentral, SDC
Ekonomisk förening som svarar för all virkesredovisning i Sverige.Utvecklar informationssytem för virkesredovisning och virkeshantering.

Skogsbyrågruppen
Konsultföretag inom skatte-och juridikfrågor för skogsbrukare. Kontor i Mora, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik.

Skogsmässor
Internationellt nätverk för mässor som genomförs i skogen.

Skogs och Markbyrån AB
Företag i Bjärred som värderar skogs- och jordbruksfastigheter.

Skogsresurs
Skogsresurs är Sveriges största samling skogliga länkar. Kvalitetskontrollerade, granskade och klassificerade. Här kan skogsägaren finna allt han behöver veta om sin skog.

SkogsSverige
Portal för skogsbruk, träförädling, pappersindustri m fl.

Skogssällskapet
Fristående skogsförvaltare med kontor på närmare 30 orter över hela Sverige. Förvaltar skog åt privata skogsägare, företag, kommuner och stiftelser.

Skåne-möllan
Ett kvarnföretag som etablerades 1971. Kvarnen levererar vete- och rågmjöler till den svenska bageri- och livsmedelsindustrin.

Solbacka Gård
En ekologisk experimentgård med odling av äldre typer av spannmål.

Stavagran AB
Tillverkar stolpar och slanor i stark och miljövänlig senvuxen gran. Levererar även gärdsgårdar, häst- och villastaket och virke för spänger och broar.

Svante Hansson AB
Företag i Bollebygd, med utbildningsverksamhet inom skogsskötsel med manuell avverkning. Säljer även produkter för skogs- och parkskötsel.

Svenska Skogsplantor AB
Ett rikstäckande företag med inriktning på god skogsvård. Produktion och försäljning av frö och skogsplantor är företagets dominerande verksamhet.

Svensk Lantmat
Ideell förening.

Svensk Matpotatiskontroll AB
Om matpotatiskvalitet, hantering m m.

Sveriges Gårdar
Listar bondgårdar i hela Sverige, med information om verksamheter som gårdsbutiker, boende, turridning, lantcafeér och vedförsäljning. Sökbar länsvis med klickbar karta, eller med nyckelord.

Sydved AB
Köper leveransvirke och skog på rot samt erbjuder skoglig service och rådgivning i södra Sverige.

Sydved Energileveranser AB
Köper, förädlar och säljer träbränsleprodukter, främst till värmeverk och större industrier.

Sylva Skog AB
Utför skogsvård, röjning och plantering i Mellansverige. Information om företaget och dess tjänster samt kontaktinfo.

Tergent AB
Utvecklar, tillverkar och marknadsför specialprodukter för jordbruket, grönytor och villaträdgård.

Tord Wadell AB
Konsultverksamhet inom skogsbruk, skogs- och sågverksindustri samt trävaruhandel.

Ulf Svensson skog AB
Konsult- och förvaltningsföretag för privata skogsägare och skogsbolag. Baserat i Mora.

Vadsbro Skog AB
Röjning, föryngring och virkeshantering. Företaget är baserat i Skövde kommun.

Wapnö Gods AB
Ett lantbruksföretag i balans med skriven miljöpolicy.

Varaverken
Sysslar med spannmålshantering för små och medelstora lantbruk, såsom torkning och lagring.

Weda Skog AB
Köper in skogsråvara till ägarnas nio sågverk i Mellansverige. På webbplatsen finns en onlinetidskrift för skogsägare och entreprenörer.

Vida Group
Sågverkskoncern med verksamhet i Småland och Västergötland.

Widegrens morötter
Familjeföretag på Gotland. Innehåller länktips, recept och information om morötter.

WoodEx utveckling AB
Förmedlar kontakter mellan företag inom träindustrin i Hälsingland, och samordnar utvecklingsprojekt. Vill stimulera nya företagare i branschen.

Åsbergs skogsröjning
Erbjuder tjänster inom röjning och plantering i Tidaholm med omnejd.

Åsrå gård
En mjölkproducerande gård i Medelpad. Innehåller bilder från gården samt information om mjölkningssystemet VMS.

Ölandsprodukter Jörgen Ohlsson AB
Förmedling och marknadsföring av varor och tjänster, i första hand med öländsk anknytning.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: