Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Regionalt: Europa: Sverige: MyndigheterSe också:

Denna kategori på andra språk:
   
Franska  (23)   Ryska  (4)   Spanska  (17)  
Engelska  (128)   Tyska  (6)  
Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum
Försvarsmaktsgemensam enhet vid Uppsala Garnison, bildad genom sammanslagning av Flygvapnets och Arméns underrättelseskolor samt Försvarets Tolkskola.

Försäkringskassan
Information om kontoren i landet med öppettider och telefonnummer, samt socialförsäkringen och anslutande förmåner.

Inspektionen för strategiska produkter
ISP. Svensk myndighet för kontroll av vapenexport.

Jordbruksverket
Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring.

Konsumentverket
Statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.

Livsmedelsverket
Den centrala myndigheten för frågor som gäller livsmedel, inklusive dricksvatten.

Lotteriinspektionen
Nationell förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Tillsynsmyndighet över lotterilagen.

Länsstyrelserna
Regeringens och riksdagens filialkontor i länen.

Nämnden för offentlig upphandling
Tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). NOU ska verka för en effektiv upphandling och sprida information genom bl a nyhetsbrev, skrifter och konferenser.

Regeringskansliet
Svenska regeringen med statsministerns kansli.

Riksantikvarieämbetet
Statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Erbjuder även information om sevärdheter samt andra publika tjänster.

Riksdagen
Webbplats för Sveriges riksdag. Riksdagens dokument i fulltext: protokoll, betänkanden, motioner, interpellationer, frågor, skriftliga svar. Rixlex, riksdagens databaser. SFS. Riksdagsledamöter presenteras och kan kontaktas. Fakta om riksdagen, när ärenden debatteras och beslutas, vad som beslutades. Pressmeddelanden. Information om EU. Grundlagarna i fulltext.

Riksdagen: De folkvalda
Presentation av riksdagens ledamöter med bild och uppgifter om partitillhörighet, valkrets samt vilka utskott och andra valda organ ledamöterna sitter i.

Riksdagslistan
Fakta om den svenska Riksdagen. Medlemmars hemsidor. Politisk ordbok. Nyheter.

Rymdstyrelsen
En myndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige. Fakta om svenska rymdprojekt, bilder, nyheter och information för skolor.

Starev
Ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av den kommunala revisionen i kommuner och landsting. Erfarenhetsutbyte, revisionsrapporter.

Statens kulturråd
En statlig myndighet med ansvar för den statliga kulturpolitiken.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
SVA arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.

Statistiska centralbyrån
Framställer och tillhandahåller officiell statistik om olika samhällsområden som underlag för beslut, samhällsdebatt och forskning.

Statskontoret
Utrednings- och stabsorgan åt regeringen och departementen.

Ungdomsstyrelsen
Följer och utvärderar ungdomars levnadsförhållanden och hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå.    XML-data: